ایدز

شهریور ۷, ۱۳۹۶

ایدز (HIV)

این ویدئو هاسپیتل را ببینید تا در مورد ایدز بیشتر بدانید. دکتر گلرخ داوران به شما توضیح خواهد داد در سال های اولیه شیوع بیماری HIV […]