مسئولیت اجتماعی و نیکوکاری

هاسپیتل، به عنوان یک مجموعه همواره در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، در تلاش است.از اهداف سازمانی هاسپیتل می‌توان به ارتقای سطح آگاهی در مورد سلامت، ترویج خود مراقبتی و تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره‌ای پزشکی اشاره کرد.