قوانین و مقررات استفاده از مشاوره پزشکی هاسپیتل

قوانین استفاده از مشاوره پزشکی هاسپیتل

هاسپیتل: سامانه ایست متشکل از نرم افرار کاربردی موبایل و وب سایت جهت تسهیل ارتباط میان کاربرمتخصص (پزشکان، کارشناسان مامایی، کارشناسان تغذیه، مشاوران روانشناس و کلیه اشخاص تحت نظام خاص که با تایید سازمان نظام پزشکی و یا نسازمان ظام روانشناسی و مشاوره کشور فعالیت می کنند) و اشخاصی (کاربرعادی) که به نوعی نیاز به اخذ مشاوره از متخصص دارند

کاربر متخصص: هر شخصیست که بر اساس قوانین کشور ایران مجوز یا پروانه مورد نیاز برای ارایه مشاوره در حوزه تخصص ثبت شده در سامانه را دارد و ممنوعیت یا منعی از طرف مراجع ذیصلاح برای فعالیت ندارد

کاربر عادی: هر شخصیست که پس از ثبت نام و پذیرش شرایط استفاده از طریق سامانه برای اخذ مشاوره ازمتخصص اقدام مینماید و یا از محتوای موجود در سامانه بهره میبرد

مشاوره یا توصیه: هرگونه گفتار، نوشتار یا عملی که در پاسخ به در خواست کاربر عادی از سوی کاربر متخصص (از طریق بستر سامانه هاسپیتل) به وی ارایه میشود

کاربران (اعم از کاربر عادی یا کاربر متخصص) باید توجه داشته باشند هرگونه توصیه و مشاوره ارایه شده توسط متخصصین (کاربر متخصص) فقط مختص شخصیست که در خواست مشاوره داشته و با توجه به تفاوت شرایط هر شخص نسبت به شخص دیگر، کاربران (اعم از کاربر عادی یا کاربر متخصص) باید از عمل به مشاوره و توصیه ارایه شده به شخص دیگر خوداری نمایند

کاربران (اعم از کاربر عادی یا کاربر متخصص) باید توجه داشته باشند سامانه هاسپیتل برای استفاده و ارایه خدمات در صورت رخداد موارد اورژانس پزشکی، اورژانس اجتماعی و هر مورد اورژانسی دیگر یا مواردی که در آن حضور فیزیکی متخصص و یا معاینه بالینی یا اندازه گیری علایم حیاتی نیاز باشد ایجاد نشده و در این موارد خدماتی ارایه نمی کند. لازم به ذکر است کاربران در چنین مواردی باید با اورژانس شهر خود یا هر مرجع در نظر گرفته شده برای رسیدگی به آن مورد اورژانسی تماس حاصل نمایند

مورد اورژانس به مواردی همچون تصادفات، خونریزی، صدمات ناشی از ضرب و جرح، موارد مسمومیت، کاهش سطح هوشیاری، هر موردی مشکوک به انواع سکته، آسیب های ناشی از خودکشی و هر آنچه که عرفا به نام مورد اورژانسی شناخته میشود یا نیاز به فوریت های پزشکی دارد گفته میشود.لازم به ذکر است کلیه موارد مطرح شده در این بند تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد و محدود به موارد ذکر شده نیست

کاربر متخصص در ارایه توصیه و مشاوره موظف به رعایت کلیه قوانین، دستورالعمل ها، همچنین عرف و رویه آن حوزه است. همچنین کاربران باید توجه داشته باشند شرایط زمانی (مثلا توصیه باید در زمانی خاصی انجام شود)، شرایط عمومی و اختصاصی (شرایط حاکم بر وضعیت جسمانی یا روانی هر فرد) هر فرد در هر توصیه و مشاوره ارایه شده از جانب کاربر متخصص و کاربرعادی باید مورد توجه قرارگیرد

کاربر متخصص مجاز به ارایه مشاوره در حوزه غیر تخصصی خود نیست همچنین از کاربران درخواست میشود در صورت مواجهه با چنین مواردی نسبت به ارایه گزارش تخلف به پشتیبانی اقدام نمایند

کاربران برای استفاده از سامانه هاسپیتل باید حداقل دارای سن ۱۸ سال تمام شمسی باشند درغیر این صورت مجاز به استفاده از سامانه نیستند

هزینه تماس به صورت مبلغ اعلام شده در پروفایل کاربر متخصص به ازای هر دقیقه نشان داده می‌شود و محاسبه آن بدینگونه است: از ثانیه اول تا ثانیه ۳۰ هیچ مبلغی از حساب شما کسر نخواهد شد، از ثانیه ۳۰ تا پایان ده دقیقه اول (حتی درصورت قطع تماس در این بازه زمانی) هزینه ده دقیقه به طور کامل دریافت می‌شود و پس از ده دقیقه اول به صورت ثانیه ای (یعنی مبلغ اعلامی بابت یک دقیقه تقسیم برشصت) محاسبه خواهد شد.

بدیهی است رعایت کلیه قوانین جاری کشور ایران همچنین مقررات، آیین نامه ها و عرف و رویه مرتبط با حوزه سلامت برتمامی کاربران (اعم از کاربر عادی و کاربر متخصص) الزامیست.

کلیه کاربران (اعم از کاربر عادی و کاربر متخصص) فقط در صورت موافقت با شرایط و مقررات مندرج در این بخش در هنگام ورود به سامانه مجاز به استفاده از هاسپیتل هستند

کلیه کاربران (اعم از کاربر عادی و کاربر متخصص) متعهد به رعایت شرایط و مقررات فوق هستند و فقط در صورت موافقت با مندرجات فوق میتوانند از سامانه هاسپیتل استفاده نمایند