دانلود اپلیکیشن مشاوره تلفنی پزشکی


اپلیکیشن هاسپیتل

  • با دانلود اپلیکیشن هاسپیتل، تنها یک تماس تلفنی با پزشک فاصله دارید
  • هفت روز هفته و بیست و چهارساعت شبانه روز به پزشک دسترسی خواهید داشت  • دانلود اپلیکیشن اندروید هاسپیتل
    اگر آیفون دارید، از نسخه تحت وب هاسپیتل استفاده کنید