شاخص توده بدنی

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

كمتر از ١٨/٥ : افزايش اندكى وزن به شما در كاهش خطر پوكى استخوان و افزايش ايمنى بدن شما كمك ميكند
١٨/٥-٢٤/٩ : وزن شما در محدوده طبيعى قرار دارد
٢٥-٢٩/٩ :شما در خطر افزايش فشار خون،ديابت و بيمارى هاى قلبى هستيد.بهتر است با يك پزشك يا متخصص تغذيه در مورد تغيير روش زندگى،داشتن يك برنامه غذايى سالم و شروع ورزش كردن مشاوره كنيد
٢٩/٩ : شما در خطر افزايش فشار خون،ديابت و بيمارى هاى قلبى هستيد.بهتر است با يك پزشك يا متخصص تغذيه در مورد تغيير روش زندگى،داشتن يك برنامه غذايى سالم و شروع ورزش كردن مشاوره كنيد

شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی به زبان ساده معیاری برای محاسبه چربی بدن است. این معیار با فرمولی ریاضی مشخص می‌کند که شما در کدام دسته‌بندی چاق، دارای اضافه وزن، با وزن طبیعی و یا لاغر قرار دارید. اعدادی که در این محاسبه استفاده می‌شوند وزن به کیلوگرم و قد به متر هستند. البته این معیار به تنهایی برای سنجش وضعیت چاقی یا لاغری استفاده نمی‌شود. معیارهای دیگری مثل سن و جنسیت و بیماری‌های احتمالی همراه در تفسیر این عدد موثر هستند.

تست بالای صفحه را انجام دهید و شاخص توده بدنی‌تان را محاسبه کنید. توصیه‌های لازم در تفسیر تست بسته به وضعیت شما در صفحه ظاهر می‌شود

برای مطالعه بیشتر می‌توانید قسمت تغذیه و تناسب اندام وبلاگ هاسپیتل سر بزنید. هم‌چنین می‌توانید از مشاوران تغذیه کمک و راهنمایی بخواهید

این معیار فقط برای بزرگسالان به کار می‌رود