درباره ما

مسعود تاج فرد

مسعود تاج فرد

Co-Founder

گلرخ داوران

گلرخ داوران

Co-Founder

محبت رضوانی

محبت رضوانی

Co-Founder

هاسپیتل

هاسپیتل از مهرماه سال هزار و سیصد و نود و شش با هدف ارتقای سطح سلامتی عمومی به وسیله در دسترس قرار دادن مشاوره پزشکی آسان و ارزان برای همه افراد آغاز به کار کرد.رسالت ما، کم‌رنگ کردن مرزهای جغرافیایی و اقتصادی در دسترسی به خدمات پزشکی و سلامتی است.
سعید تاج فرد

سعید تاج فرد

Android Developer

محسن شهبازی

محسن شهبازی

Software Developer

رضا باهر

رضا باهر

Voip Developer

علیرضا جنگی

علیرضا جنگی

Back-End Developer