درباره ی ما

مسعود تاج فرد

مسعود تاج فرد

Co-Founder

گلرخ داوران

گلرخ داوران

Co-Founder

محبت رضوانی

محبت رضوانی

Co-Founder

هاسپیتل

در هر جايى از ايران و در هر ساعتى از شبانه روز،به كمك هاسپيتل ميتوانيد از توانايى ها و تخصصتان براى راهنمايى و كمك به ديگران و همينطور درآمدزايى استفاده كنيد،از وقت هاى مرده نهايت استفاده را ببريد و در عين حال دغدغه هاى بى شمار كار در مطب يا بيمارستان را نداشته باشيد. هاسپيتل يك راه ارتباطى مطمئن و كارآمد براى ويزيت و پيگيرى وضعيت بيماران با قابليت تماس تلفنى،پيغام صوتى و متنى و جابجايى فايل در اختيارتان ميگذارد.
سعید تاج فرد

سعید تاج فرد

Android Developer

محسن شهبازی

محسن شهبازی

Software Developer

رضا باهر

رضا باهر

Voip Developer

علیرضا جنگی

علیرضا جنگی

Back-End Developer